Služby

Zajišťujeme speciální servis spojený s aktivací systému konstrukčních táhel.

K předpínání systémů konstrukčních táhel využíváme patentované hydraulické zařízení Technotensioner s možností předpětí do hodnoty 2500 kN . Tento systém umožňuje kontrolované předpětí táhel dle přesného požadavku projektanta. Provádíme též on-line tenzometrické měření sil v táhlech až do 200 měřících míst s přesným výstupem hodnot a zpracováním předpínacího postupu pro jednotlivé druhy konstrukcí.